MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL "TRANSPORT"

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013

Detalii programe cofinanţate de Uniunea Europeană

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro

Legături utile

Legislaţie

LEGISLAŢIE UIUNEA EUROPEANĂ

Cadrul Strategic Naţional de Referinţă (CSNR) 2007-2013 :

Cadrul legislativ european Fonduri Structurale şi de Coeziune:

Regulamentul (CE) nr.1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1783/1999

Regulamentul (CE) nr.1081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1784/1999

Regulamentul (CE) nr.1082/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o Grupare Europeană de Cooperare Teritorială(GECT)

Regulamentul (CE) nr.1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1260/1999

Regulamentul (CE) nr.1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 privind stabilirea regulilor pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) Nr 1083/2006 care stipulează prevederile generale ale Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi a Regulamentului nr.1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului asupra Fondului European de Dezvoltare

Regulamentul (CE) nr. 846/2009 din 1 septembrie 2009 pentru modificarea Regulamentului (CE) nr.1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 privind stabilirea regulilor pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) Nr 1083/2006 care stipulează prevederile generale ale Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi a Regulamentului nr.1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului asupra Fondului European de Dezvoltare.

Corrigendum la Regulamentul (CE) nr.1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 care stabileşte regulile de implementare a Regulamentului (CE) Consiliului nr.1083/2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi a Regulamentului (CE) nr.1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European pentru Dezvoltare Regională

Regulamentul (CE) nr.1084/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de creare a Fondului de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1164/94

Management financiar:

Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr.1605/2002 din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene

Regulamentul Comisiei (CE, Euratom) nr.2342/2002 din 23 decembrie 2002 privind stabilirea regulilor pentru implementarea Regulamentul Consiliului (EC, Euratom) nr.1605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările ulterioare

Regulamentul Comisiei (CE, Euratom) nr.1248/2006 din 7 august 2006 de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr.2342/2002 privind stabilirea regulilor pentru implementarea Regulamentul Consiliului (EC, Euratom) nr.1605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitarilor Europene

Regulamentul Comisiei (EC, Euratom) nr.1261/2005 din 20 iulie 2005 de amendare a Regulamentului Comisiei (CE, Euratom) nr.2342/2002 privind stabilirea regulilor pentru implementarea Regulamentul Consiliului (EC, Euratom) nr.1605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările ulterioare

Regulamentul Consiliului (EC, Euratom) nr.1995/2006 din 13 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (EC, Euratom) nr.1605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene