MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL "TRANSPORT"

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013

Detalii programe cofinanţate de Uniunea Europeană

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro

Legături utile

Legislaţie

INFORMARE ŞI PUBLICITATE - PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL "TRANSPORT"

Regulamentele comunitare prevăd obligaţia ca instituţiile responsabile de gestionarea fondurilor să furnizeze informaţii privind oportunităţile de finanţare, modalităţile de accesare a finanţării, proiectele aprobate în cadrul programelor operaţionale.

În conformitate cu principiul transparenţei în gestionarea fondurilor comunitare destinate sectorului de transport, Autoritatea de Management POS „ Transport ” pune la dispoziţia celor interesaţi o serie de documente utile privind obligaţiile de informare şi publicitate la nivelul AM POS „ Transport ” şi la nivelul beneficiarilor.

Informare şi publicitate POS „Transport ” :

Planul de Comunicare, activităţi de informare şi publicitate POS.

Cerinţe de informare şi publicitate pentru beneficiarii proiectelor:

Manualul de Identitate Vizuala pentru Instrumentele Structurale 2007-2013

Materiale Informative:

   Brosura POS-T

   Afisul POS-T

Conferinţa Naţională POS-T din 11 noiembrie 2008

   ◦Prezentare generala a POS T (stadiul depunerilor de proiecte)

   ◦Prezentare componenta infrastructura rutiera (I)

   ◦Prezentare componenta infrastructura rutiera (II)

   ◦Prezentare componenta infrastructura feroviara

   ◦Prezentare componenta infrastructura maritimă/fluvială (APMC)

   ◦Broşura POS T, ediţia noiembrie 2008

Întrebări frecvente