MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL "TRANSPORT"

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013

Detalii programe cofinanţate de Uniunea Europeană

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro

Legături utile

Legislaţie

INFORMĂRI PENTRU PRESĂ - PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL "TRANSPORT"

Next >>  

11 octombrie 2010

A fost semnat contractul de asistenţă tehnică pentru susţinerea Autorităţii de Management POS-T în desfăşurarea activităţii de monitorizare a implementării proiectelor

În data de 7 octombrie 2010, în cadrul AM POST a fost semnat contractul ”Consultanţă pentru susţinerea Autorităţii de Management pentru POS-T în desfăşurarea activităţii de monitorizare a implementării proiectelor POST”.

Acest contract are o valoare totala de 1.709.786 RON, din care 1.035.110 RON (75,07%) reprezintă cofinanţare europeană, iar 343.750 RON (24,93%) reprezintă finanţare de la bugetul de stat.

Principalul obiectiv al acestui contract, este de a acorda asistenţă tehnică Direcţiei de Monitorizare pentru monitorizarea eficientă a implementării contractelor de asistenţă tehnică şi de execuţie a infrastructurii de transport, precum şi transferul de expertiză tehnică în acest domeniu.

Rezultatele aşteptate ale acestui proiect sunt:

- creşterea eficienţei activităţii de monitorizare a proiectelor POS-T prin identificarea din timp a problemelor care apar în implementarea proiectelor POST şi propunerea unor soluţii de remediere care asigură implementarea acestora în termenele stabilite în contractele de finanţare;

- îmbunătăţirea calităţii certificării cheltuielilor eligibile prin asigurarea suportului tehnic necesar verificării cererilor de rambursare din fonduri nerambursabile UE, solicitate de beneficiarii POST;

- expertiză tehnică crescută în domeniul monitorizării pentru personalul din cadrul AM POS-T responsabil cu monitorizarea implementării proiectelor finanţate în cadrul POS-T;

Contractul a fost acordat prin licitaţie publică firmei Consulgal Consultores de Engenharia E Gestao S.A. şi are o perioadă de implementare de 12 luni (octombrie 2010 – octombrie 2011).

Persoană de contact:

Alexandra ANGHELINA – Şef serviciu Managementul Contractelor, fax: + 40 21 311 05 65, e-mail: alexandra.anghelina@mt.ro.

26 august 2010

S-a semnat decizia de finanţare pentru proiectul ”Asistenţă tehnică pentru elaborarea, cuantificarea şi organizarea urmăririi indicatorilor POST 2007-2013”

În data de 04.08.2010 Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial ”Transport” (POST) a semnat decizia de finanţare pentru proiectul ”Asistenţă tehnică pentru elaborarea, cuantificarea şi organizarea urmăririi indicatorilor POST 2007-2013”.

Proiectul a fost depus în cadrul Axei prieoritare 4 ”Asistenţă tehnică”, DMI 4.1 ”Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea şi controlul POS-T” şi are drept obiectiv general ridicarea calităţii, eficienţei şi transparenţei Programului Operaţional Sectorial ”Transport”, precum şi îmbunătăţirea monitorizării şi evaluării programului.

Proiectul „Asistenţă tehnică pentru elaborarea, cuantificarea şi organizarea urmăririi indicatorilor POST 2007-2013” are un buget total de 655.483 lei, din care 396.831 lei constituie finanţare nerambursabilă acordată de Comisia Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională, restul sumei fiind asigurată de la Bugetul de Stat.

Perioada de implementare a proiectului este 28 iulie 2010 – 14 februarie 2011.

Persoană de contact:

Cătălin Costache, Director, Direcţia Programare AM POS T, fax 021 319 61 78, e-mail: catalin.costache@mt.ro.

16 august 2010

TRANS – prima campanie de informare privind Programul Operaţional Sectorial Transport 2007 -2013

Sub sloganul “Mobilitate în România. Conexiuni cu Europa”, TRANS - Programul Operaţional Sectorial Transport 2007 -2013 - beneficiază de o primă campanie de informare ce se desfăşoară la nivel naţional, pe durata a 12 luni şi are o valoare de peste 700.000 EUR.

Desfasurata in concordanta cu Decizia Comisiei Europene nr.3469/2007, structurată în mai multe etape, campania de informare pentru TRANS debutează pe 15 august cu o campanie media ce cuprinde spot TV, spot radio, machete de presă, outdoor şi online. Alături de media, activităţile programate a se desfăşura în decursul acestui an mai cuprind:

● dezvoltarea unui website dedicat programului;

● realizarea unor cercetări calitative şi cantitative privind nivelul actual de cunoştinţe despre fondurile structurale, mai ales în domeniul transporturilor, cât şi aşteptările publicului-ţintă (potenţialii beneficiari şi publicul larg)

● realizarea de materiale informative şi promoţionale;

● o serie de activităţi de PR.

Prin această campanie se urmareste oferirea de informaţii corecte şi complete tuturor beneficiarilor acestui program, precum si publicului larg, cetăţeni români şi ai UE, cu privire la oportunităţile de finanţare prin intermediul TRANS. Fiind şi prima campanie de informare pentru acest program, sperăm ca aceasta să aducă o contribuţie importantă la creşterea gradului de cunoaştere a eforturilor pe care Comisia Europeană şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii le realizează pentru absorbţia fondurilor europene pe acest sector prin aducerea la standarde moderne a infrastructurii de transport în scopul creşterii mobilităţii şi accesibilităţii în teritoriul României.

Încadrat în Axa prioritară 4: Asistenţă Tehnică (Cod: POST/2009/4/2/002), proiectul „Asistenţă Tehnică pentru realizarea unei campanii de informare publică la nivel naţional privind Programul Operaţional Sectorial Transport 2007 – 2013” a fost atribuit consorţiului format din companiile Mercury360 Communications şi Grapefruit în luna iunie 2010, prin licitaţie publică, în urma unui anunţ de participare lansat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.

Notă pentru editori:

Despre campania de informare pentru TRANS:

Autoritatea contractantă a proiectului este Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, autoritatea de implementare este Autoritatea de Management a Programului Operaţional Sectorial Transport 2007 – 2013 - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, iar beneficiarul contractului este Direcţia de Programare a Ministerului. În cadrul acestui proiect, agenţiile Mercury360 şi Grapefruit semnează identitatea vizuală (nume, logo, slogan) şi strategia de brand pentru POS Transport, conceptul şi implementarea campaniei de informare.

Despre TRANS - Programul Operaţional Sectorial „Transport” 2007-2013:

TRANS este un instrument strategic elaborat pe baza obiectivelor Cadrului Naţional Strategic de Referinţă care stabileşte priorităţile, obiectivele si alocarea financiară pentru dezvoltarea sectorului de transporturi din România cu ajutor comunitar, în perioada 2007 – 2013.

Printre obiectivele specifice ale TRANS se numără: modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, modernizarea reţelelor naţionale de transport, promovarea transportului feroviar, naval şi intermodal şi sprijinirea dezvoltarii transportului durabil.

Programul Operaţional Sectorial „Transport” este structurat pe patru axe prioritare, ce cuprind domeniile de intervenţie în cadrul cărora se pot finanţa proiecte de transport, bugetul total fiind de aproximativ 5.7 Miliarde EUR din care 4.57 Miliarde EUR din Fondul de Coeziune şi Fondul European de Dezvoltare Regională şi 1.09 Miliarde EUR de la Bugetul de Stat.

Principalii beneficiari ai Programului Operaţional Sectorial „Transport” sunt: administraţiile naţionale ale infrastructurilor de transport feroviare, rutiere şi navale, şi administraţiile naţionale şi regionale ale infrastructurii aeroportuare. Mai multe detalii despre TRANS pot fi găsite pe www.ampost.ro.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să o contactaţi pe Eliza Pisică, Project Coordinator, Mercury360, la tel: (021)204 65 65 sau la adresa: eliza.pisica@mercury360.ro.

21 iunie 2010

A fost semnat contractul de asistenţă tehnică pentru realizarea unei campanii de informare publică privind Programului Operaţional Sectorial de Transport

În data de 4 iunie 2010 , în cadrul AM POST a fost semnat contractul ”Asistenţă tehnică pentru realizarea unei campanii de informare publică la nivel naţional privind Programul Operaţional Sectorial Transport 2007 - 2013”.

Principalul obiectiv al acestui contract, cofinanţat de Comisia Europeană prin POS-T (75%) şi de către Guvernul României prin bugetul de stat (25%), este de a asigura informarea publică privind Programul Operaţional Sectorial de Transport şi de a aduce la cunoştinţa publicului beneficiile pe care România le va avea prin absorbţia fondurilor structurale şi de coeziune alocate sectorului de transport.

Rezultatele aşteptate ale acestei asistenţe tehnice sunt:

-creşterea gradului de informare a publicului ţintă cu privire la beneficiile aduse sectorului de transport prin accesarea fondurilor structurale şi de coeziune;

-informarea publicului specializat referitor la sursele de informare privind procedurile concrete de accesare a fondurilor;

-creşterea gradului de încredere a publicului în Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii cu privire la transparenţa activităţii de gestionare a fondurilor structurale;

-creşterea gradului de conştientizare a publicului ţintă

Cu o valoare totală de 3.160.500 lei fără TVA, acest contract de asistenţă tehnică a fost acordat prin licitaţie publică asocierii al cărei lider este SC Mercury 360 Communications SRL şi are o perioadă de implementare de 12 luni de la data începerii prestării serviciilor.

Persoană de contact: Sorana LAZĂR-PARASCHIVESCU , Director, Direcţia Proiecte Asistenţă Tehnică:

Fax: 311.05.65, E-mail: sorana.lazarparaschivescu@mt.ro

18 iunie 2010

A fost aprobat Ghidul Solicitantului pentru operaţiunea porturi dunărene aferent POST 2007-2013

În data de 15 iunie 2010, domnul Constantin Dascălu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, a aprobat Ghidul Solicitantului pentru porturile dunărene aferent Programului Operaţional Sectorial Transport 2007-2013.

Scopul Ghidului Solicitantului este acela de a oferi celor care solicită finanţare din fonduri europene nerambursabile pentru modernizarea şi dezvoltarea porturilor dunărene, o imagine mai clară asupra documentaţiei pe care trebuie să o depună odată cu cererea de finanţare a proiectelor, pentru a trece cu succes de criteriile de selecţie ale POST.

De asemenea, prin intermediul acestui document, sunt oferite informaţii utile privind evaluarea, aprobarea sau respingerea cererii de finanţare a proiectelor pentru porturi dunărene şi încheierea contractului de finanţare.

Ghidul Solicitantului pentru porturile dunărene, aferent POST 2007-2013, a fost pregătit de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii prin Autoritatea de Management stabilită la nivelul Direcției Generale Relaţii Financiare Externe şi discutat cu potenţialii beneficiari (CN APDF SA Giurgiu, CN APDM SA Galaţi, CN ACN SA Constanţa).

Documentul este disponibil spre accesare şi consultare pe pagina de internet a MTI www.mt.ro, secţiunea POS Transport.

Persoană de contact: Cătălin Costache, Director, Direcţia Programare AM POS - T:

Fax: 021.319.61.78, E-mail: catalin.costache@mt.ro

7 iunie 2010

Au fost semnate contractele de finanţare pentru două proiecte POST privind modernizarea sistemului de semnalizări de navigaţie

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial ”Transport ” şi Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile S.A. Constanţa au semnat, în data de 1 iunie 2010 şi respectiv 3 iunie 2010, contractele de finanţare pentru proiectele „Modernizarea sistemului de semnalizări de navigaţie pe Canalul Dunăre – Marea Neagră” şi „Modernizarea sistemului de semnalizări de navigaţie pe Canalul Poarta Albă – Midia Năvodari”, care au ca obiectiv refacerea şi modernizarea sistemului de semnalizări prin înlocuirea echipamentelor şi mijloacelor actuale, depăşite tehnic şi cu eficienţă necorespunzătoare, cu echipamente de semnalizări la nivelul standardelor internaţionale.

Proiectul „Modernizarea sistemului de semnalizări de navigaţie pe Canalul Dunăre – Marea Neagră” are un buget total de 17.267.470 lei, din care 10.328.478 lei constituie finanţare nerambursabilă acordată de Comisia Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională, restul sumei fiind asigurată de la Bugetul de Stat.

Prin implementarea acestui proiect se va asigura reabilitarea stâlpilor de susţinere a semafoarelor la ecluze, realizarea infrastructurii pentru semnale luminoase terestre şi semafoarele din lungul canalului, realizarea semnalizării statice în lungul canalului (fundaţii, stâlpi)refacerea balizajului luminos si a celui neluminos, refacerea semaforizării la ecluze, porturi, intrarea şi ieşirea din canal, realizarea semnalizării costiere din lungul canalului, de la poduri, porturi şi bifurcaţii cu diode electroluminiscente, refacerea tablourilor electrice de alimentare şi comandă.

Proiectul „Modernizarea sistemului de semnalizări de navigaţie pe Canalul Poarta Albă – Midia Năvodari” are un buget total de 12.312.552 lei, din care 7.367.186 lei constituie finanţare nerambursabilă acordată de Comisia Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională, restul sumei fiind asigurată de la Bugetul de Stat.

Prin implementarea acestui proiect se va asigura reabilitarea stâlpilor de susţinere a semafoarelor la ecluze, realizarea infrastructurii pentru semnale luminoase terestre şi semafoarele din lungul canalului, realizarea semnalizării statice în lungul canalului (fundaţii, stâlpi)refacerea balizajului luminos si a celui neluminos, refacerea semaforizării la ecluze, porturi, intrarea şi iesirea din canal, realizarea semnalizării costiere din lungul canalului, de la poduri, porturi şi bifurcaţii cu diode electroluminiscente, refacerea tablourilor electrice de alimentare şi comandă.

Aceste proiecte au fost depuse în cadrul Axei Prioritare 3 ”Modernizarea sectorului de transport în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului, a sănătăţii umane şi a siguranţei pasagerilor”, DMI.3.2. ”Îmbunătăţirea siguranţei traficului pe toate modurile de transport” şi au drept scop finanţarea lucrărilor necesare modernizării sistemului de semnalizări de navigaţie pe cele două canale navigabile.

Perioada de execuţie a lucrărilor pentru proiectul „Modernizarea sistemului de semnalizări de navigaţie pe Canalul Dunăre – Marea Neagră” este decembrie 2009 – iunie 2011, fiind urmată de perioada de notificare a defectelor între iunie 2011 - noiembrie 2013.

Perioada de execuţie a lucrărilor pentru proiectul „Modernizarea sistemului de semnalizări de navigaţie pe Canalul Poarta Albă – Midia Năvodari” este ianuarie 2010 – iulie 2011, fiind urmată de perioada de notificare a defectelor între iulie 2011 - iulie 2013.

1 iunie 2010

Comitetul de Monitorizare pentru Programul Operaţional Sectorial „Transport” 2007-2013

În data de 3 iunie 2010, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Transport” organizează la Hotel Esplanada, Tulcea, Comitetul de Monitorizare pentru Programul Operaţional Sectorial „Transport” 2007-2013 (CM POST).

CM POST reprezintă o structură naţională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional, responsabil cu adoptarea acelor măsuri care să asigure buna implementare a Programului Operaţional Sectorial „Transport” 2007-2013, în conformitate cu prevederile Art. 65 şi 66 ale Regulamentului Consiliului 1083/2006, precum şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a CM POST.

CM POST este alcătuit din reprezentanţi ai administraţiei centrale şi locale, parteneri socio-economici, ONG-uri, reprezentanţi ai mediului academic şi ai asociaţiilor profesionale cu activitate relevantă pentru Programul Operaţional Sectorial „Transport”.

În cadrul acestei reuniuni, membrii CM POST vor discuta stadiul implementării Programului Operaţional Sectorial de Transport pentru perioada noiembrie 2009 – iunie 2010 și vor supune aprobării Raportul Anual de Implementare pentru anul 2009.

De asemenea, în cadrul întâlnirii CM POST se vor prezenta şi discuta perspectivele financiare ale POST pentru anul 2010, regula n+3, n+2, precum și acțiunile de publicitate si comunicare realizate până la data reuniunii CM POST şși Planul de Comunicare pentru anul 2010.

Documentele aprobate de CM POST vor fi disponibile spre accesare şi consultare pe website-ul Ministerului Transporturilor: www.mt.ro , secţiunea POS Transport.

Reuniunea CM POST va fi urmată în data de 4 iunie 2010, între orele 10.30 – 14.00, de o vizită de lucru pe Dunăre.

Persoană de contact: Cătălin Costache, Director, Direcţia Programare AM POS - T:

Fax: 021.319.61.78, E-mail: catalin.costache@mt.ro

18 februarie 2010

Finalizarea digului de larg din Portul Constanţa, disputată de 11 companii

Joi, 18 februarie 2010, ora 13, la sediul Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime“ SA Constanţa, a avut loc deschiderea ofertelor pentru licitaţia deschisă privind achiziţia lucrărilor de construcţii pentru „Finalizarea digului de larg din Portul Constanţa”. Pentru participarea la licitaţie au procurat documentaţia gratuită 59 companii din ţară şi străinătate, 11 prezentându-se cu oferte.

Comisia de licitaţie a fost compusă din reprezentanţi ai CN ”APM” SA Constanţa şi ai Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. Din partea Unităţii de Control şi Verificare a Achiziţiilor Publice a fost prezent la licitaţie un observator.

Ofertele celor 11 companii au fost:

1. ARCHIRODON GROUP N.V. şi MOCHLOS SA au oferit execuţia lucrărilor la preţul de 65.669.175,18 euro, în 20 de luni;

2. COPISA CONSTRUCTORA PIRANEICA SA – execuţia lucrărilor la preţul de 95.471.657,96 euro, în 15 luni;

3. FCC CONSTRUCCION şi ASTALDI – au oferit execuţia lucrărilor la preţul de 68.171.451,63 euro, în 18 luni;

4. GRUP SERVICII PETROLIERE şi JAN DE NUL NV – au oferit execuţia lucrărilor la preţul de 99.661.636,1 euro, în 24 luni;

5. JOSEF MOBIUS BAU AG – a oferit execuţia lucrărilor la preţul de 80.548.371,62 euro, în 18 luni;

6. MAPA INSAAT VE TICARET AS – a oferit execuţia lucrărilor la preţul de 116.485.000 euro, în 22 luni;

7. OHL – CONBAC PORT CONSTANTA – au oferit execuţia lucrărilor la preţul de 61.795.170,71 euro, în 18 luni;

8. ROMSTRADE SRL - a oferit execuţia lucrărilor la preţul de 74.590.396,24 euro, în 10 luni;

9. STFA DENIZ INSAATI INSAAT SAN VETIC. A.S. a oferit execuţia lucrărilor la preţul de 101.334.321,3 euro, în 24 luni;

10. TEHNOLOGICA RADION SRL – SC CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS S.A. au oferit execuţia lucrărilor la preţul de 88.423.951,02 euro, în 14 luni;

11. VAN OORD DREDGING AND MARINE CONTRACTORS - a oferit execuţia lucrărilor la preţul de 99.940.852,15 euro, în 23 luni.

Preţurile nu includ TVA.

Prin finalizarea digului de larg din Portul Constanţa se urmăreşte îmbunătăţirea condiţiilor de exploatare şi a siguranţei navigaţiei, precum şi reducerea efectelor distructive ale valurilor asupra infrastructurii existente în bazinul portuar. Proiectul constă în extinderea cu 1.050 m a digului de larg existent, până la atingerea lungimii proiectate iniţial, de 5.900 m.