MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL "TRANSPORT"

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013

Detalii programe cofinanţate de Uniunea Europeană

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro

Legături utile

Legislaţie

LEGĂTURI UTILE

Legături utile România

I. Pagini oficiale ale Autorităţilor de Management responsabile cu implementarea instrumentelor structurale:

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS) http://www.fonduri-ue.ro

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative http://modernizare.mai.gov.ro/modules/freecontent/index.php?id=8

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică http://www.mfinante.ro

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei http://www.inforegio.ro

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice http://www.minind.ro/fond.html

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu http:///www.mediu.ro

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltare Resurse Umane http://www.fseromania.ro

II. Pagini oficiale ale unor instituţii din România:

Guvernul României http://www.guv.ro

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale http://www.mmuncii.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării http://www.edu.ro

Ministerul Finanţelor Publice http://www.mefromania.ro

Ministerul Mediului şi Pădurilor http://www.mmediu.ro

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului http://www.mie.ro

Ministerul Administratiei Şi Internelor http://www.mai.gov.ro

Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice http://www.anrmap.ro

Camera Auditorilor Financiari din România http://www.cafr.ro/