MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL "TRANSPORT"

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013

Detalii programe cofinanţate de Uniunea Europeană

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro

Legături utile

Legislaţie

LEGĂTURI UTILE

Legături utile Uniunea Europeană

I. Pagini oficiale Pagini oficiale ale Uniunii Europene:

Pagina principală http://europa.eu/

Activităţi http://europa.eu/index_ro.htm

Programele Naţionale de Reformă http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/national_en.htm

Comisia Europeană http://ec.europa.eu/index_ro.htm

Comisia Europeană, Direcţii generale şi servicii http://ec.europa.eu/dgs_ro.htm

Reprezentanţa Comisiei Europene în România http://www.infoeuropa.ro/jsp/page.jsp?cid=50&lid=1&changeLangEv=1&changeLangEv=1

II. Servicii:

O scurtă privire asupra Europei: Informaţii pentru cetăţeni http://europa.eu/abc/index_en.htm

Pagina de internet a tinerilor http://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=ro

Europa ta (Cetăţeni) http://ec.europa.eu/youreurope/nav/en/citizens/index.html

Europa ta (Afaceri) http://ec.europa.eu/youreurope/nav/en/business/index.html

Editura Uniunii Europene (Biroul de publicaţii oficiale al Uniunii Europene) http://publications.europa.eu/index_en.html

Achiziţii publice http://europa.eu/publicprocurement/index_en.htm

PreLex – Monitorizarea procesului de luare a deciziilor între instituţii http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=ro

Eur-lex – Acces la legislaţia Uniunii Europene http://eur-lex.europa.eu/ro/index.htm

Scadplus – Sintezele legislaţiei europene http://europa.eu/scadplus/scad_en.htm

Cordis – Serviciul de informare al Comunităţii de cercetare şi dezvoltare http://cordis.europa.eu/en/home.html

Eurostat http://ec.europa.eu/comm/dgs/eurostat/index_en.htm

III. Alte instituţii ale Uniunii Europene:

Parlamentul European http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_ro.htm

Consiliul Uniunii Europene http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?lang=ro&id=1&mode=g&name=

Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene http://curia.europa.eu/en/transitpage.htm

Comitetul Economic şi Social European http://eesc.europa.eu/index_en.asp

Curtea Europeană de Conturi http://www.eca.eu.int/index_ro.htm

Comitetul Regiunilor http://www.cor.europa.eu/en/index.htm

Avocatul Poporului http://www.euro-ombudsman.eu.int/home/ro/default.htm

Banca Centrală Europeană http://www.ecb.int/ecb/html/index.en.html