MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL "TRANSPORT"

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013

Detalii programe cofinanţate de Uniunea Europeană

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro

Legături utile

Legislaţie

Forumul Internaţional de Transport

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL „TRANSPORT”

Programul Operaţional Sectorial „Transport” 2007-2013 este un instrument strategic elaborat pe baza obiectivelor Cadrului Naţional Strategic de Referinţă care stabileşte priorităţile, obiectivele si alocarea financiară pentru dezvoltarea sectorului de transporturi din România cu ajutor comunitar, în perioada 2007 – 2013.

Obiective specifice:

 • Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, cu aplicarea măsurilor necesare pentru protecţia mediului înconjurător
 • Modernizarea şi dezvoltarea reţelelor naţionale de transport, în conformitate cu principiile dezvoltării durabile
 • Promovarea transportului feroviar, naval şi intermodal
 • Sprijinirea dezvoltarii transportului durabil, prin minimizarea efectelor adverse ale transportului asupra mediului, şi îmbunătăţirea siguranţei traficului şi a sănătăţii umane.
 • Programul Operaţional Sectorial „Transport” este structurat pe patru axe prioritare, ce cuprind domeniile de intervenţie în cadrul cărora se pot finanţa proiecte de transport:

  • Axa Prioritară 1 (3,854.87 MEUR) - Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem de transport durabil şi integrării acestuia cu reţelele de transport ale UE
  • Axa Prioritară 2 (1,397.30 MEUR) - Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul creării unui sistem naţional de transport durabil
  • Axa Prioritară 3 (322.89 MEUR) - Modernizarea sectorului de transportul în scopul creşterii protecţiei mediului şi a sănătăţii publice şi siguranţei pasagerilor
  • Axa Prioritară 4 (122.58 MEUR) - Asistenţă Tehnică pentru POS-T

  Bugetul total este de aproximativ 5.7 Miliarde EUR din care:

 • Fondul de Coeziune şi Fondul European de Dezvoltare Regională: 4.57 Miliarde EUR
 • Bugetul de Stat: 1.09 Miliarde EUR
 • Principalii beneficiari ai Programului Operaţional Sectorial „Transport” sunt: sunt administraţiile naţionale ale infrastructurilor de transport feroviare, rutiere şi navale, şi administraţiile naţionale şi regionale ale infrastructurii aeroportuare. De asemenea, operatorii transportului feroviar public de călători pot fi potenţiali beneficiari sub axa prioritară nr.2.

  Programul Operaţional Sectorial „Transport” a fost aprobat de către Comisia Europeană în data de 12 iulie 2007, prin Decizia nr. 3469 din 12 iulie 2007, de adoptare a programului operaţional „Transport” de ajutor comunitar din partea Fondului European de Dezvoltare Regională şi Fondului de Coeziune, în conformitate cu obiectivul „Convergenţă”, în regiunile din România.

  Versiunea oficială, în limba engleză a Programului Operaţional Sectorial „Transport” 2007-2013 se poate vizualiza aici.

  S-a lansat oficial ghidul solicitantului pentru operaţiunea porturi dunărene aferent POST 2007-2013 şi poate fi consultat la secţiunea ghidul solicitantului

  S-a publicat versiunea de lucru (draft) a ghidului solicitantului pentru DMI 2.4-Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport aerian şi poate fi consultat la secţiunea ghidul solicitantului